Представяне

ПРЕДСТАВЯНЕ НА

 ПАРТИЯ НА БЪЛГАРСКИТЕ ЖЕНИ

 

 

 

 

Партия на българските жени е регистрирана по Закона за политическите партии с Решение на Софийски градски съд от 10.03.1997 г. Партията е първата по рода си женска формация, регистрирана по този закон. Не е сателит или фракция на друга формация, не е обвързана с крайни идеологии. Учредителите и членовете й са нови хора в политиката, некомпрометирани, стойностни личности.

В политическото пространство ПБЖ се определя като центристка партия с явно изразени демократични възгледи. Въпреки наименованието: Партия на българските жени, идеите не са феминистки, а в традициите на християнството, защитавайки изконните български ценности – родина, дом, семейство, деца,  духовни традиции – ценности, чиито най-голям радетел е била и е българската майка. Те са в основата на българския дух и чувството за национално достойнство.

 

От създаването си Партия на българските жени е участвала в:

- парламентарни избори – 1997 г.

- местни избори – 1999 г.

- парламентарни избори – 2001 г.

- местни избори – 2003 г.

-парламентарни избори - 2005 г.

 

В парламентарните избори 1997 г., един месец след създаването си Партия на българските жени представи кандидати за народни представители в 30 избирателни района, от общо 31 за територията на България. От участвалите в изборите 35 партии и коалиции, ПБЖ се нареди на пето място сред извънпарламентарно представените с 16 061 гласа, което е 0.38% от общо гласувалите.

 

На местните избори през 1999 г. Партия на българските жени извоюва много добри позиции за общински съветници в по-големите градове в страната.

За парламентарните избори през 2001 г. Партия на българските жени и Движение за национално възраждане “Оборище” застанаха в основата на регистрацията на коалиция Национално движение Симеон Втори, която спечели парламентарните избори на 17 юни с убедително мнозинство. Коалиция НДСВ е представена в българския парламент със 120 места от общо 240. Правителството на България е формирано от коалиция между НДСВ и Движение за права и свободи.

Партия на българските жени беше избрана между 70 политически формации от Негово Величество Симеон Втори за да е една от двете партии, формиращи коалиция Национално движение Симеон Втори за участие в парламентарните избори.   По този начин той можа да участва активно в политическия живот на страната и да се стигне до спечелването на изборите.

Председателката на Партия на българските жени г-жа Весела Драганова е представляваща на коалиция Национално движение Симеон Втори.

 

 На Местни избори 2003 г.,  Партия на българските жени участва самостоятелно и спечели близо 2% за листите си за общински съветници. В числово изражение резултатите в национален мащаб сочат – избрани: 45общински съветници, 11 кмета на кметства, 2 кметове на общини, 17кмета на общини подкрепени от ПБЖ още на І-ви тур. Постфактум, 5 представители на Партия на българските жени са избрани запредседатели на общински съвети, а 3 представители са председатели на Общински комисии.

В Парламентарни избори 2005 г., Партия на българските жени участва като вътрешен коалиционен партньор на политическа партия Национално движение Симеон Втори. Партията има свой представител в Парламента в лицето на своя председател г-жа Весела Драганова, както и представители в изпълнителната власт.

 

Г-жа Весела Драганова е инициатор и патрон на Корпуса на хуманността.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА

КОРПУСЪТ НА ХУМАННОСТТА

 

                                                         ДАНЪК ОБЩ ДОХОД-МОРАЛЪТ НИ!

                                                         ДАНЪК ПЕЧАЛБА-СЪВЕСТТА НИ!

                                                         ДАНЪК ДОБАВЕНА СТОЙНОСТ-

                                                         ДУШИТЕ НИ, ЧОВЕШКИТЕ!

 

 

 

 

Корпусът на хуманността

е създаден на 11. 07. 2001 год. като благотворителна инициатива на Партията на българските жени под патронажа на нейния председател г-жа Весела Драганова–народен представител и представляващ Коалиция НДСВ

                Идеята, инициирана от г-жа Весела Драганова, е да се подпомогнат домове за сираци, социално слаби деца и деца с интелектуални затруднения, както и многодетни семейства чрез благотворителността на българското общество и бизнес.

 

                Фирми, фондации, неправителствени организации, граждански движения и частни лица могат да се включат в благотворителната инициатива на Корпуса на хуманността.

 

                 Няколко  са посоките в начина на осъществяване на идеята:

1.     През годината - чрез продукти в натура, като фирми-производители даряват  произвежданите от тях стоки, а сътрудниците на  Корпуса на хуманността ги разпределят на нуждаещите се.

 

2.     Чрез акции сред обществеността за набиране на облекла и храни

 

 

3.  Два пъти годишно под формата на благотворителни концерти   по време на Великден и Коледа чрез парични средства дарени от фирми и организации. Събраните средства се разпределят чрез жребий на домове за деца в неравностойно положение от цяла България. С разпределените средства  закупуваме  храни и вещи от първа необходимост по желание на избраните домове.

 

 

 

В момента разглеждате олекотената мобилна версия на уебсайта. Към пълната версия.