Публичен регистър

ПУБЛИЧЕН РЕГИСТЪР
СЪГЛАСНО ЗАКОНА ЗА ПОЛИТИЧЕСКИТЕ ПАРТИИ (ЧЛ.29)
__________________________________________________________________________________________________


1. ДАРЕНИЕ И ЗАВЕЩАНИЯ /ЧЛ.23,АЛ.1,Т.3/
- 2008 г. няма
- 2009 г. няма
- 2010 г. няма
- 2011 г. няма
- 2012 г. няма
- 2013г. няма
- 2014г. няма
- 2015г. няма
- 2016г. няма
- 2017г. няма

2. ПРОИЗХОД НА СРЕДСТВАТА ПРИ ДАРЕНИЕ НАД 1000 ЛВ. 
- 2008 г. няма
- 2009 г. няма
- 2010 г. няма
- 2011 г. няма
- 2012г. виж декларация по чл.34
2013г. виж декларация по чл.34
- 2014г. няма
- 2015г. няма
- 2016г. няма
- 2017г. няма

3. НАИМЕНОВАНИЯ НА СОЦИОЛОГИЧЕСКИТЕ РЕКЛАМНИ АГЕНЦИИ, КАКТО И НА АГЕНЦИИТЕ ЗА ОСЪЩЕСВЯВАНЕ НА ВРЪЗКИ С ОБЩЕСВЕНОСТА, КОИТО РАБОТЯТ С ПАРТИЯТА
- 2008 г. няма
- 2009 г. няма
- 2010 г. няма
- 2011 г. няма
2012г. няма
- 2013 г. няма
- 2014г. няма
- 2015г. няма
- 2016г. няма
- 2017г. няма
4. ОБСТОЯТЕЛСТВА ПО ЧЛ.17  /виж в документи,ръководство и контакти/

5. ПРИТЕЖАВАНЕ НА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ

НЯМА

6. РАЗПОРЕДИТЕЛНИ СДЕЛКИ С ДВИЖИМО ИЛИ НЕДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО, ЧИЯТО СТОЙНОСТ НАДХВЪРЛЯ 1000лв.
- 2008 г. няма
- 2009 г. няма
- 2010 г. няма
- 2011 г. няма
- 2012 г. няма
- 2013 г. няма
- 2014г.  няма
- 2015г. няма
- 2016г. няма
- 2017г. няма

7. ВЕЩИ,УСЛУГИ И ТРУД ПРЕДОСТАВЕНИ БЕЗВЪЗМЕЗДНО ОТ ФИЗИЧЕСКИ ЛИЦА
- 2008 г. няма
- 2009 г. няма
- 2010 г. няма
- 2011 г. /виж отчет на предизборна кампания за местни избори 2011г./
- 2012 г. няма
- 2013 г. /виж справки към отчет Парламентарни избори 2013/
- 2014г. няма
- 2015г. няма
- 2016г. няма
- 2017г. няма

8. ГОДИШНИ ФИНАНСОВИ ОТЧЕТИ И ОТЧЕТИ ЗА ПРЕДИЗБОРНИ КАМПАНИИ
В момента разглеждате олекотената мобилна версия на уебсайта. Към пълната версия.