Декларация по чл. 29 ал.2 т.2 от  закона за политическите партии /за средства над 1000лв./
В момента разглеждате олекотената мобилна версия на уебсайта. Към пълната версия.